Dumas Motor Court, open year round, 1526-14th St. W. U.S. 41- Tamiami Trail, Bradenton, Florida