Poruchitelʹstvo v ego istoricheskom razvitīi po russkomu pravu

Chicago citation style
Nikonov, S. P. (Sergeĭ Pavlovich), 1868-. Poruchitelʹstvo v ego istoricheskom razvitīi po russkomu pravu. 1895. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468536. (Accessed October 17, 2019.)
APA citation style
Nikonov, S. P. (Sergeĭ Pavlovich), 1868-, (1895) Poruchitelʹstvo v ego istoricheskom razvitīi po russkomu pravu. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468536
MLA citation style
Nikonov, S. P. (Sergeĭ Pavlovich), 1868-. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100468536>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.