Marriage License for Ephraim Bradrow and Sarah LaPrairie