Obshchestvennyi︠a︡ i zakonodatelʹnyi︠a︡ pogreshnosti : prakticheskīi︠a︡ zami︠e︡tki iz di︠e︡i︠a︡telʹnosti Peterburgskoĭ sudebnoĭ praktiki /

Chicago citation style
Nikitin, V. N. (Viktor Nikitich), 1839-1908. Obshchestvennyi︠a︡ i zakonodatelʹnyi︠a︡ pogreshnosti : prakticheskīi︠a︡ zami︠e︡tki iz di︠e︡i︠a︡telʹnosti Peterburgskoĭ sudebnoĭ praktiki /. 1872. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468481. (Accessed October 23, 2019.)
APA citation style
Nikitin, V. N. (Viktor Nikitich), 1839-1908, (1872) Obshchestvennyi︠a︡ i zakonodatelʹnyi︠a︡ pogreshnosti : prakticheskīi︠a︡ zami︠e︡tki iz di︠e︡i︠a︡telʹnosti Peterburgskoĭ sudebnoĭ praktiki /. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468481
MLA citation style
Nikitin, V. N. (Viktor Nikitich), 1839-1908. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100468481>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.