Kraĭ kreshchenago svi͡eta /Kraĭ kreshchenogo sveta

Chicago citation style
Maksimov, S. (Sergeĭ), 1831-1901. Kraĭ kreshchenago svi͡eta /,Kraĭ kreshchenogo sveta. 1866-1881. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100728032. (Accessed November 16, 2019.)
APA citation style
Maksimov, S. (Sergeĭ), 1831-1901, (1866-1881) Kraĭ kreshchenago svi͡eta /,Kraĭ kreshchenogo sveta. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100728032
MLA citation style
Maksimov, S. (Sergeĭ), 1831-1901. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100728032>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.