50 pi︠e︡sen russkago naroda dli︠a︡ muzhskogo i smi︠e︡shannago khora : iz sobrannykh I. V. Nekrasovym i Ḟ. M. Istominyn v 1894, 95, 96, 97, 98 i 99 gg. /

Chicago citation style
Nekrasov, I. V. (Ilʹi︠a︡ Vasilʹevich), 1855-1905. 50 pi︠e︡sen russkago naroda dli︠a︡ muzhskogo i smi︠e︡shannago khora : iz sobrannykh I. V. Nekrasovym i Ḟ. M. Istominyn v 1894, 95, 96, 97, 98 i 99 gg. /. 1903. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/011680794. (Accessed December 17, 2018.)
APA citation style
Nekrasov, I. V. (Ilʹi︠a︡ Vasilʹevich), 1855-1905, (1903) 50 pi︠e︡sen russkago naroda dli︠a︡ muzhskogo i smi︠e︡shannago khora : iz sobrannykh I. V. Nekrasovym i Ḟ. M. Istominyn v 1894, 95, 96, 97, 98 i 99 gg. /. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/011680794
MLA citation style
Nekrasov, I. V. (Ilʹi︠a︡ Vasilʹevich), 1855-1905. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/011680794>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.