Newton Free Library, Newton, MA. Exterior view of Newton Free Library bridge and entrance