Ocherki boevoĭ zhizni Mikhaila Dmitrievicha Skobeleva vtorogo. Konchina ego i posli͡edni͡ai͡a dan emu ot lit͡sa russkogo naroda

Chicago citation style
Ocherki boevoĭ zhizni Mikhaila Dmitrievicha Skobeleva vtorogo. Konchina ego i posli͡edni͡ai͡a dan emu ot lit͡sa russkogo naroda. 1882. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100728587. (Accessed December 15, 2018.)
APA citation style
(1882) Ocherki boevoĭ zhizni Mikhaila Dmitrievicha Skobeleva vtorogo. Konchina ego i posli͡edni͡ai͡a dan emu ot lit͡sa russkogo naroda. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100728587
MLA citation style
Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100728587>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.