O pravi︠e︡ nasli︠e︡dovanīi︠a︡ monashestvui︠u︡shchikh /

Chicago citation style
Mukhin, V. F. (Vasiliĭ Flegontovich). O pravi︠e︡ nasli︠e︡dovanīi︠a︡ monashestvui︠u︡shchikh /. 1899. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468464. (Accessed October 16, 2019.)
APA citation style
Mukhin, V. F. (Vasiliĭ Flegontovich), (1899) O pravi︠e︡ nasli︠e︡dovanīi︠a︡ monashestvui︠u︡shchikh /. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468464
MLA citation style
Mukhin, V. F. (Vasiliĭ Flegontovich). Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100468464>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.