Nea poiēmata Iakōvou Rizou Rankavē, periechonta treis tragōdias tas men dyo prōtas idias autou, tēn de tritēn metaphrastheisan ek tōn tou Rakinou

Chicago citation style
Rankabēs, Iakōbos Rizos. Nea poiēmata Iakōvou Rizou Rankavē, periechonta treis tragōdias tas men dyo prōtas idias autou, tēn de tritēn metaphrastheisan ek tōn tou Rakinou. 1851. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100637939. (Accessed May 24, 2019.)
APA citation style
Rankabēs, Iakōbos Rizos, (1851) Nea poiēmata Iakōvou Rizou Rankavē, periechonta treis tragōdias tas men dyo prōtas idias autou, tēn de tritēn metaphrastheisan ek tōn tou Rakinou. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100637939
MLA citation style
Rankabēs, Iakōbos Rizos. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100637939>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.