AS17-160-23995 - Apollo 17 - Apollo 17, Tobius Mayer, W, Bessarion, E