Spisok i ukazatel' trudov, izsli͡edovanniǐ i materialov, napechatannykh v povremennykh izdanii͡iakh Imperatorskago obshchestva istorii i drevnosteǐ rossiǐskikh

Chicago citation style
Imperatorskoe obshchestvo istorīi i drevnosteĭ rossīĭskikh (Moscow, Russia). Spisok i ukazatel' trudov, izsli͡edovanniǐ i materialov, napechatannykh v povremennykh izdanii͡iakh Imperatorskago obshchestva istorii i drevnosteǐ rossiǐskikh. 1884-89. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100728261. (Accessed November 21, 2019.)
APA citation style
Imperatorskoe obshchestvo istorīi i drevnosteĭ rossīĭskikh (Moscow, Russia), (1884-89) Spisok i ukazatel' trudov, izsli͡edovanniǐ i materialov, napechatannykh v povremennykh izdanii͡iakh Imperatorskago obshchestva istorii i drevnosteǐ rossiǐskikh. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100728261
MLA citation style
Imperatorskoe obshchestvo istorīi i drevnosteĭ rossīĭskikh (Moscow, Russia). Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100728261>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.