Khwamyinyom nai kanplukthai awaiyawa : panha thang kotmai lae thang kaekhai