Ukazatelʹ k materīalam, sobrannym g. Chubinskim v "Trudakh ėtnografichesko-statisticheskoĭ ėkspedit͡sīi Imperatorskago russkago geograficheskago obshchestva v Zapadno-Russkīĭ kraĭ" /

Chicago citation style
Bagenskīĭ, Cheslav. Ukazatelʹ k materīalam, sobrannym g. Chubinskim v "Trudakh ėtnografichesko-statisticheskoĭ ėkspedit͡sīi Imperatorskago russkago geograficheskago obshchestva v Zapadno-Russkīĭ kraĭ" /. 1900. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100727909. (Accessed December 15, 2018.)
APA citation style
Bagenskīĭ, Cheslav, (1900) Ukazatelʹ k materīalam, sobrannym g. Chubinskim v "Trudakh ėtnografichesko-statisticheskoĭ ėkspedit͡sīi Imperatorskago russkago geograficheskago obshchestva v Zapadno-Russkīĭ kraĭ" /. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100727909
MLA citation style
Bagenskīĭ, Cheslav. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100727909>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.