Svi͡ashchennoe koronovanie ikh Imperatorskikh Velichestv Gosudari͡a Imperatora Nikolai͡a Aleksandrovicha i Gosudaryni Imperatritsy Aleksandry Feodorovny na tsarstvo

Chicago citation style
Svi͡ashchennoe koronovanie ikh Imperatorskikh Velichestv Gosudari͡a Imperatora Nikolai͡a Aleksandrovicha i Gosudaryni Imperatritsy Aleksandry Feodorovny na tsarstvo. 1896. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100728628. (Accessed December 19, 2018.)
APA citation style
(1896) Svi͡ashchennoe koronovanie ikh Imperatorskikh Velichestv Gosudari͡a Imperatora Nikolai͡a Aleksandrovicha i Gosudaryni Imperatritsy Aleksandry Feodorovny na tsarstvo. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100728628
MLA citation style
Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100728628>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.