Newton Free Library, Newton, MA. PR pictures. Norrie Epstein, author