Stoly Razri͡adnogo Prikaza, po khrani͡ashchimsi͡a v Moskovskom arkhive Ministerstva i͡ustit͡sii khigam ikh : otchet o zani͡ati͡akh v Arkhive oseni͡u 1878 goda /

Chicago citation style
Zagoskin, N. P. (Nikolaĭ Pavlovich), 1851-1912. Stoly Razri͡adnogo Prikaza, po khrani͡ashchimsi͡a v Moskovskom arkhive Ministerstva i͡ustit͡sii khigam ikh : otchet o zani͡ati͡akh v Arkhive oseni͡u 1878 goda /. 1878. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100727889. (Accessed December 18, 2018.)
APA citation style
Zagoskin, N. P. (Nikolaĭ Pavlovich), 1851-1912, (1878) Stoly Razri͡adnogo Prikaza, po khrani͡ashchimsi͡a v Moskovskom arkhive Ministerstva i͡ustit͡sii khigam ikh : otchet o zani͡ati͡akh v Arkhive oseni͡u 1878 goda /. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100727889
MLA citation style
Zagoskin, N. P. (Nikolaĭ Pavlovich), 1851-1912. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100727889>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.