Tourists on an auto tour to Lake Ozette, Washington, 1927