Po voprosu o vlii͡anii Vizantii na obrazovanie idei t͡sarskoĭ vlasti Moskovskikh gosudareĭ : v otvi͡et na ret͡senzii͡u P.N. Budinskago /

Chicago citation style
Savva, V. I. (Vladimir Ivanovich), 1865-1920. Po voprosu o vlii͡anii Vizantii na obrazovanie idei t͡sarskoĭ vlasti Moskovskikh gosudareĭ : v otvi͡et na ret͡senzii͡u P.N. Budinskago /. 1903. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100727965. (Accessed December 9, 2019.)
APA citation style
Savva, V. I. (Vladimir Ivanovich), 1865-1920, (1903) Po voprosu o vlii͡anii Vizantii na obrazovanie idei t͡sarskoĭ vlasti Moskovskikh gosudareĭ : v otvi͡et na ret͡senzii͡u P.N. Budinskago /. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100727965
MLA citation style
Savva, V. I. (Vladimir Ivanovich), 1865-1920. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100727965>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.