Mitchell, Cora Burrt White-tail Makes-noise - Ponca - Female