Obshchestvennye voprosy po t͡serkovnym di͡elam. Svoboda slova. Sudebnyĭ vopros. Obshchestvennoe vospitanīe

Chicago citation style
Aksakov, I. S. (Ivan Sergeevich), 1823-1886. Obshchestvennye voprosy po t͡serkovnym di͡elam. Svoboda slova. Sudebnyĭ vopros. Obshchestvennoe vospitanīe. 1903. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100728343. (Accessed December 19, 2018.)
APA citation style
Aksakov, I. S. (Ivan Sergeevich), 1823-1886, (1903) Obshchestvennye voprosy po t͡serkovnym di͡elam. Svoboda slova. Sudebnyĭ vopros. Obshchestvennoe vospitanīe. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100728343
MLA citation style
Aksakov, I. S. (Ivan Sergeevich), 1823-1886. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100728343>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.