Katalog knig Imperatorskoĭ publichnoĭ biblioteki, kasai͡ushchikhsi͡a Rossii, na raznykh slavi͡anskikh nari͡echii͡akh

Chicago citation style
Gosudarstvennai͡a publichnai͡a biblioteka imeni M.E. Saltykova-Shchedrina. Katalog knig Imperatorskoĭ publichnoĭ biblioteki, kasai͡ushchikhsi͡a Rossii, na raznykh slavi͡anskikh nari͡echii͡akh. 1867. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/001763550. (Accessed December 11, 2018.)
APA citation style
Gosudarstvennai͡a publichnai͡a biblioteka imeni M.E. Saltykova-Shchedrina, (1867) Katalog knig Imperatorskoĭ publichnoĭ biblioteki, kasai͡ushchikhsi͡a Rossii, na raznykh slavi͡anskikh nari͡echii͡akh. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/001763550
MLA citation style
Gosudarstvennai͡a publichnai͡a biblioteka imeni M.E. Saltykova-Shchedrina. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/001763550>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.