Geologische Schetskaart van de Zuid-Afrikaansche Republiek Naar Dunn 1887 Topographische grondslag naar Jeppes kaart 1889