AS06-02-0996 - Apollo 6 - Apollo 6 Mission Image - Gabon