O birzhakh, birzhevykh ustanovlenīi͡akh i mi͡erakh ogranichenīi͡a birzhevoĭ igry : obozri͡enīi͡e vazhni͡eĭshikh zakonodatelʹstv sravnitelʹno s russkim pravom /

Chicago citation style
Nisselovich, L. N. (Leopolʹd Nikolaevich), 1852-. O birzhakh, birzhevykh ustanovlenīi͡akh i mi͡erakh ogranichenīi͡a birzhevoĭ igry : obozri͡enīi͡e vazhni͡eĭshikh zakonodatelʹstv sravnitelʹno s russkim pravom /. 1879. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468540. (Accessed October 19, 2019.)
APA citation style
Nisselovich, L. N. (Leopolʹd Nikolaevich), 1852-, (1879) O birzhakh, birzhevykh ustanovlenīi͡akh i mi͡erakh ogranichenīi͡a birzhevoĭ igry : obozri͡enīi͡e vazhni͡eĭshikh zakonodatelʹstv sravnitelʹno s russkim pravom /. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468540
MLA citation style
Nisselovich, L. N. (Leopolʹd Nikolaevich), 1852-. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100468540>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.