Russkoe gosudarstvennoe pravo : konspekt osnovnykh polozhenīĭ di︠e︡ĭstvui︠u︡shchago zakonodatelʹstva /

Chicago citation style
Panov, F. N. Russkoe gosudarstvennoe pravo : konspekt osnovnykh polozhenīĭ di︠e︡ĭstvui︠u︡shchago zakonodatelʹstva /. 1889. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468674. (Accessed October 14, 2019.)
APA citation style
Panov, F. N, (1889) Russkoe gosudarstvennoe pravo : konspekt osnovnykh polozhenīĭ di︠e︡ĭstvui︠u︡shchago zakonodatelʹstva /. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468674
MLA citation style
Panov, F. N. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100468674>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.