Ugolovnoe ulozhenīe : kratkoe izlozhenīe glavnykh polozhenīĭ ego v sopostavlenīi s di︠e︡ĭstvui︠u︡shchim pravom. S prilozhenīem sravnitelʹnykh ukazateleĭ stateĭ novago Ugolovnago ulozhenīi︠a︡ i Ulozhenīi︠a︡ i Ustava o nakazanīi︠a︡kh /

Chicago citation style
Rezon, A. K. von (Avgust Karlovich). Ugolovnoe ulozhenīe : kratkoe izlozhenīe glavnykh polozhenīĭ ego v sopostavlenīi s di︠e︡ĭstvui︠u︡shchim pravom. S prilozhenīem sravnitelʹnykh ukazateleĭ stateĭ novago Ugolovnago ulozhenīi︠a︡ i Ulozhenīi︠a︡ i Ustava o nakazanīi︠a︡kh /. 1903. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468839. (Accessed October 19, 2019.)
APA citation style
Rezon, A. K. von (Avgust Karlovich), (1903) Ugolovnoe ulozhenīe : kratkoe izlozhenīe glavnykh polozhenīĭ ego v sopostavlenīi s di︠e︡ĭstvui︠u︡shchim pravom. S prilozhenīem sravnitelʹnykh ukazateleĭ stateĭ novago Ugolovnago ulozhenīi︠a︡ i Ulozhenīi︠a︡ i Ustava o nakazanīi︠a︡kh /. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468839
MLA citation style
Rezon, A. K. von (Avgust Karlovich). Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100468839>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.