Hē proodos tou christianou apodēmountos apo tou kosmou toutou eis ton mellonta /Pilgrim's progress. Greek

Chicago citation style
Bunyan, John, 1628-1688. Hē proodos tou christianou apodēmountos apo tou kosmou toutou eis ton mellonta /,Pilgrim's progress. Greek. 1854. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/008405281. (Accessed October 14, 2019.)
APA citation style
Bunyan, John, 1628-1688, (1854) Hē proodos tou christianou apodēmountos apo tou kosmou toutou eis ton mellonta /,Pilgrim's progress. Greek. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/008405281
MLA citation style
Bunyan, John, 1628-1688. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/008405281>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.