AST-23-1883 - Apollo Soyuz Test Project - Apollo Soyuz Test Project, Australia, South Australia, Lake Eyre, Lake Torrens