Stockholm och dess omgifningar; en framställning af hufvudstandens historia, jemte beskrifning om de märkvärdigheter, som inom densamma och i dess grannskap förtjena uppmärksamhet

Chicago citation style
Mellin, G. H. (Gustaf Henrik), 1803-1876. Stockholm och dess omgifningar; en framställning af hufvudstandens historia, jemte beskrifning om de märkvärdigheter, som inom densamma och i dess grannskap förtjena uppmärksamhet. 1839. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/010524374. (Accessed January 19, 2019.)
APA citation style
Mellin, G. H. (Gustaf Henrik), 1803-1876, (1839) Stockholm och dess omgifningar; en framställning af hufvudstandens historia, jemte beskrifning om de märkvärdigheter, som inom densamma och i dess grannskap förtjena uppmärksamhet. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/010524374
MLA citation style
Mellin, G. H. (Gustaf Henrik), 1803-1876. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/010524374>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.