Otechestvovi͡edi͡enie; Rossiia po razskazam puteshestvennikov i uchenym izsli͡edovanii͡am. Uchenoe posobie dli͡a uchashchikhsi͡a

Chicago citation style
Semenov, D. D. (Dmitriĭ Dmitrievich), 1834-1902. Otechestvovi͡edi͡enie; Rossiia po razskazam puteshestvennikov i uchenym izsli͡edovanii͡am. Uchenoe posobie dli͡a uchashchikhsi͡a. 1867-73 [v.1, 1873]. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100728268. (Accessed December 10, 2019.)
APA citation style
Semenov, D. D. (Dmitriĭ Dmitrievich), 1834-1902, (1867-73 [v.1, 1873]) Otechestvovi͡edi͡enie; Rossiia po razskazam puteshestvennikov i uchenym izsli͡edovanii͡am. Uchenoe posobie dli͡a uchashchikhsi͡a. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100728268
MLA citation style
Semenov, D. D. (Dmitriĭ Dmitrievich), 1834-1902. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100728268>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.