• Creator
  • Asiatic Herpetological Research Society; Zhongguo liang qi pa xing dong wu xue hui
  • Created Date
  • 2001
  • Publisher
  • Berkeley, Calif. :Asiatic Herpetological Research Society
    C1990-
  • Description
  • V.9 (2001).