Prava po zemlevladi︠e︡nīi︠u︡ v zapadnom krai︠e︡

Chicago citation style
Olʹshamovskīĭ, B. G. (Boleslav Gubertovich). Prava po zemlevladi︠e︡nīi︠u︡ v zapadnom krai︠e︡. 1899. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468581. (Accessed January 18, 2020.)
APA citation style
Olʹshamovskīĭ, B. G. (Boleslav Gubertovich), (1899) Prava po zemlevladi︠e︡nīi︠u︡ v zapadnom krai︠e︡. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468581
MLA citation style
Olʹshamovskīĭ, B. G. (Boleslav Gubertovich). Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100468581>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.