Sudebnoe rukovodstvo : sbornik pravil, polozhenīĭ i primi︠e︡rov, izvlechennykh iz teorīi i praktiki grazhdanskago sudoproizvodstva, s polnym ukasatelem k sudebnym i raspori︠a︡ditelʹnym ri︠e︡shenīi︠a︡m po semu predmetu kassat︠s︡īonnykh departamentov Senata

Chicago citation style
Pobedonost͡sev, Konstantin Petrovich, 1827-1907. Sudebnoe rukovodstvo : sbornik pravil, polozhenīĭ i primi︠e︡rov, izvlechennykh iz teorīi i praktiki grazhdanskago sudoproizvodstva, s polnym ukasatelem k sudebnym i raspori︠a︡ditelʹnym ri︠e︡shenīi︠a︡m po semu predmetu kassat︠s︡īonnykh departamentov Senata. 1872. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468722. (Accessed July 10, 2020.)
APA citation style
Pobedonost͡sev, Konstantin Petrovich, 1827-1907, (1872) Sudebnoe rukovodstvo : sbornik pravil, polozhenīĭ i primi︠e︡rov, izvlechennykh iz teorīi i praktiki grazhdanskago sudoproizvodstva, s polnym ukasatelem k sudebnym i raspori︠a︡ditelʹnym ri︠e︡shenīi︠a︡m po semu predmetu kassat︠s︡īonnykh departamentov Senata. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468722
MLA citation style
Pobedonost͡sev, Konstantin Petrovich, 1827-1907. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100468722>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.