AS07-11-2026 - Apollo 7 - Apollo 7 Mission, Mexico and Arizona