AS07-11-2039 - Apollo 7 - Apollo 7 Mission, Florida