Raspredi︠e︡lenīe dokazatelʹstv mezhdu storonami v grazhdanskom prot︠s︡essi︠e︡ : kritiko-dogmaticheskoe izsli︠e︡dovanīe

Chicago citation style
Popov, B. V. (Borys Vasylʹovych). Raspredi︠e︡lenīe dokazatelʹstv mezhdu storonami v grazhdanskom prot︠s︡essi︠e︡ : kritiko-dogmaticheskoe izsli︠e︡dovanīe. 1905. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468772. (Accessed October 16, 2019.)
APA citation style
Popov, B. V. (Borys Vasylʹovych), (1905) Raspredi︠e︡lenīe dokazatelʹstv mezhdu storonami v grazhdanskom prot︠s︡essi︠e︡ : kritiko-dogmaticheskoe izsli︠e︡dovanīe. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468772
MLA citation style
Popov, B. V. (Borys Vasylʹovych). Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100468772>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.