AS07-06-1724 - Apollo 7 - Apollo 7 Mission, Georgia Coast: Savannah