Obshchai͡a kharakteristika psikhologi-cheskikh profileǐ. 1, Psikhicheski nedostatochnykh di͡eteǐ i. 2, Bol'nykh nervnymi i dushevnymi boli͡ami

Chicago citation style
Rossolimo, Grigorïǐ Ivnaovich, 1860-. Obshchai͡a kharakteristika psikhologi-cheskikh profileǐ. 1, Psikhicheski nedostatochnykh di͡eteǐ i. 2, Bol'nykh nervnymi i dushevnymi boli͡ami. 1911]. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/000584839. (Accessed December 14, 2018.)
APA citation style
Rossolimo, Grigorïǐ Ivnaovich, 1860-, (1911]) Obshchai͡a kharakteristika psikhologi-cheskikh profileǐ. 1, Psikhicheski nedostatochnykh di͡eteǐ i. 2, Bol'nykh nervnymi i dushevnymi boli͡ami. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/000584839
MLA citation style
Rossolimo, Grigorïǐ Ivnaovich, 1860-. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/000584839>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.