Zhenshchina v pravi͡e : s prilozhenīem vsi͡ekh postanovlenīĭ di͡eĭstvui͡ushchago zakonodatelʹstva, otnosi͡ashchikhsi͡a do lit͡s zhenskago pola /

Chicago citation style
Orovich, I͡A., 1859-. Zhenshchina v pravi͡e : s prilozhenīem vsi͡ekh postanovlenīĭ di͡eĭstvui͡ushchago zakonodatelʹstva, otnosi͡ashchikhsi͡a do lit͡s zhenskago pola /. 1895. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468603. (Accessed October 19, 2019.)
APA citation style
Orovich, I͡A., 1859-, (1895) Zhenshchina v pravi͡e : s prilozhenīem vsi͡ekh postanovlenīĭ di͡eĭstvui͡ushchago zakonodatelʹstva, otnosi͡ashchikhsi͡a do lit͡s zhenskago pola /. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468603
MLA citation style
Orovich, I͡A., 1859-. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100468603>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.