Postanovka voprosov prisi͡azhnym zasi͡edateli͡am po russkomu pravu /

Chicago citation style
Palauzov, V. N. (Vladimir Nikolaevich), 1851-. Postanovka voprosov prisi͡azhnym zasi͡edateli͡am po russkomu pravu /. 1885. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468623. (Accessed October 19, 2019.)
APA citation style
Palauzov, V. N. (Vladimir Nikolaevich), 1851-, (1885) Postanovka voprosov prisi͡azhnym zasi͡edateli͡am po russkomu pravu /. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100468623
MLA citation style
Palauzov, V. N. (Vladimir Nikolaevich), 1851-. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100468623>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.