Geologische Schetskaart van de Zuid-Afrikaansche Republiek Naar Schenck 1888 Topographische grondslag naar Jeppes kaart 1889