Peterburg; khudozhestvenno-istoricheskīĭ ocherk i obzor khudozhestvennago bogatstva stolit͡sy

Chicago citation style
Kurbatov, V. (Vladimir), b. 1878. Peterburg; khudozhestvenno-istoricheskīĭ ocherk i obzor khudozhestvennago bogatstva stolit͡sy. 1913. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/002564771. (Accessed December 7, 2019.)
APA citation style
Kurbatov, V. (Vladimir), b. 1878, (1913) Peterburg; khudozhestvenno-istoricheskīĭ ocherk i obzor khudozhestvennago bogatstva stolit͡sy. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/002564771
MLA citation style
Kurbatov, V. (Vladimir), b. 1878. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/002564771>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.