Kratkoe istoricheskoe i khronologicheskoe opisanīe zhizni i di͡ei͡anīĭ velikikh kni͡azeĭ Rossīĭskikh, t͡sareĭ, imperatorov i ikh presvi͡etli͡eĭshikh suprug i deti͡eĭ ... ot R.KH. s 862 goda do nyni͡e blagopoluchno t͡sarstvui͡ushchago Velikago Gosudari͡a Imperatora Aleksandra I. Samoderzht͡sa Vserossiĭskago : s dostopami͡atnymi primi͡echanīi͡ami o vysokom ikh rodoslovīi ... ; s izobrazhenīem gravirovannykh ikh portretov /

Chicago citation style
Filipovskiĭ, Efrem. Kratkoe istoricheskoe i khronologicheskoe opisanīe zhizni i di͡ei͡anīĭ velikikh kni͡azeĭ Rossīĭskikh, t͡sareĭ, imperatorov i ikh presvi͡etli͡eĭshikh suprug i deti͡eĭ ... ot R.KH. s 862 goda do nyni͡e blagopoluchno t͡sarstvui͡ushchago Velikago Gosudari͡a Imperatora Aleksandra I. Samoderzht͡sa Vserossiĭskago : s dostopami͡atnymi primi͡echanīi͡ami o vysokom ikh rodoslovīi ... ; s izobrazhenīem gravirovannykh ikh portretov /. 1805 [i.e. 1807]-1810. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100728276. (Accessed December 18, 2018.)
APA citation style
Filipovskiĭ, Efrem, (1805 [i.e. 1807]-1810) Kratkoe istoricheskoe i khronologicheskoe opisanīe zhizni i di͡ei͡anīĭ velikikh kni͡azeĭ Rossīĭskikh, t͡sareĭ, imperatorov i ikh presvi͡etli͡eĭshikh suprug i deti͡eĭ ... ot R.KH. s 862 goda do nyni͡e blagopoluchno t͡sarstvui͡ushchago Velikago Gosudari͡a Imperatora Aleksandra I. Samoderzht͡sa Vserossiĭskago : s dostopami͡atnymi primi͡echanīi͡ami o vysokom ikh rodoslovīi ... ; s izobrazhenīem gravirovannykh ikh portretov /. Retrieved from the Digital Public Library of America, http://catalog.hathitrust.org/Record/100728276
MLA citation style
Filipovskiĭ, Efrem. Retrieved from the Digital Public Library of America <http://catalog.hathitrust.org/Record/100728276>.
Note: These citations are programmatically generated and may be incomplete.